Open Call – “Fria Konserter i det Fria”

FrimSyd söker artister för “Fria Konserter i det Fria” – Maj /Juni 2021 – Ansökan öppen t.o.m 2021-03-01

Projekt

Varje akt skall tillsammans med FrimSyd och eventuellt i samråd med Malmö Stad bestämma vart konserterna skall genomföras. Vi har främst tänkt oss parker, gågator eller torg men vi är även öppna för andra förslag. Det finns möjlighet att dela upp arrangemanget på flera tidpunkter på samma plats eller på flera platser. Om man vill får man även spela gående mellan olika platser eller använda rörelse inom en avgränsad plats.

Under Maj & Juni 2021 kommer FrimSyd att genomföra ett projekt där ett antal akter kommer väljas ut för att inom Malmö genomföra utomhuskonserter med fri improviserad musik. Tanken är att frångå den traditionella statiska konsert-situationen med artister som spelar för en sittande publik och istället vara mer lik situationen för gatumusiker. Vi kommer att göra reklam för konserterna så som vi brukar genom vår webbsida, facebook, email etc men vi förväntar oss att en stor del av de som kommer varken är medvetna om konserterna eller har erfarenhet av fri improviserad musik.   

Varken loge, uppbyggd scen, PA eller stolar för publik kommer att finnas. Ej heller kommer det finnas tillgång till fast elektricitet.

Fri improviserad musik är grunden men vi är även öppna för konstöverskridande förslag som t.ex. dans, konst eller annat som kan berika framträdandet.

Vi riktar oss till ensembleformer på mellan 1-4 personer. Detta projekt riktar sig till vårt geografiska närområde. Med detta menar vi tåg eller bilresor på max 3 timmar. Detta gör att vi helt kan undvika flyget och att det är större chans att artisterna kan närvara även om Coronasituationen fortsatt skulle vara ansträngd. Det ger oss även en möjlighet att gynna det lokala kulturlivet vilket är i behov av allt stöd som det kan få.

Vi har dessvärre ingen möjlighet att inom ramen för detta arrangemang boka artister som antingen spelar större instrument som t.ex. piano eller är i behov av elförstärkning via det fasta elnätet. Vi riktar oss denna gång istället till artister som på egen hand eller med minimal hjälp (som t.e.x ett litet trumset) kan förflytta sina instrument till och inom Malmö. Eventuellt kan vi tillhandahålla portabel förstärkning via batteridrivna förstärkare/högtalare.

Varje akt kan också frivilligt bestämma om man vill ha något koncept för sitt framförande utöver att bara spela. Exempel på koncept kan vara att interagera med publiken eller att blanda konstformer. 

Ansökan

Vi utgår ifrån att Covidsituationen kommer att vara bättre under Maj och Juni månad och att restriktionerna därmed har lättat. Om så inte är fallet kommer vi inte att kunna genomföra projektet under denna tidsperiod. Det kommer då antingen att bli uppskjutet eller inställt. Vi ber om ursäkt för att vi inte kan ge klarare besked än så men världsläget ställer som alla vet till det gällande framförhållningen för tillfället.

Evenemangen kommer självklart att anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

FrimSyd är en ideell organisation för fri improviserad musik, verksam som konsertarrangör och arbetsplattform för projekt som på  olika sätt berör utveckling av scenen för improviserad musik. Vår bas och verksamhet är baserad i Malmö. 

Med vänlig hälsning, 

FrimSyd