Nina de Heney / Karin Johansson / Henrik Wartel

Onsdagen den 29 Januari, dörrar 19:30, på scen 20:00
Inter Arts Center, Röda Rummet
Bergsgatan 29, Malmö

Nina de Heney – kontrabas
Karin Johansson – preparerad piano
Henrik Wartel – trummor, slagverk

Denna trios musik är en öppen dörr till ett stundtals böljande inre landskap, avbildat i ett nät av förskjutande vibrationer, en följd av ljud-banor strödda som frön. Lager av genomarbetade rytmiska strukturer spridda över ett oförutsägbart spektrum och ljudmattor i ett imaginärt akustiskt rum, som kan vara ett rum för ännu okända ritualer. Intuitiv realtidskomposition av tre hyllade musiker på den samtida skandinaviska musikscenen.
Om mänsklig erfarenhet ibland kan uttryckas i ljud-tankar, mantra, ja då är här en inbjudan till ditt inre mantra, din varelse som en ljudande form.

Trions första album ”Quagmire” släpptes på etiketten Creative Sources i September 2019, och har har fått fantastiska recensioner i svenska och internationella tidskrifter.

…Först märkte jag dem inte, men hunden spratt till, och då lyssnade jag igen. Små elektriska stötar genom både instrument och kropp. Det säger också något om musikens rumsliga spännvidd, alltså förmågan att hålla sig i sitt klangliga rum och samtidig träffa mig mitt i planeten…

Thomas Millroth, Orkesterjournalen 5/2019

https://deheneyjohanssonwartel.bandcamp.com/

Inträde 80kr, Student/Pensionär mv. 50kr

Inter Arts Center är tillgänglighetsanpassad. Hiss finns ifrån bottenplan.