Vilde&Inga

Lördagen den 2 December, kl 18:00
Östervärns Antikvariat & Bokhandel, Höstgatan 37, Malmö
Inträde: valfri donation

vildeinga

 

Vilde Sandve Alnæs och Inga Margrete Aas utgör duon Vilde&Inga. Vilde&Inga spelar fritt improviserad musik med den akustiska sättningen violin och kontrabas. Genom att ständigt söka nya tillvägagångssätt till sina instrument har duon utvecklat en rik och varierad klangpalett. Med detta som utgångspunkt uppstår musik långsamt och organiskt med en underliggande kompositionell medvetenhet.

http://vildeinga.com