Jerman and Barnes

j%e2%80%a2b-in-white

Måndagen den 13 Februari, kl 19:30
Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö, Röda Rummet.
Inträde 80kr , Student/Pensionär/ under18/arbetslös mm 50kr.

Jeph Jerman, elektronik och Tim Barnes – elektronik och slagverk

Ett dussintal år har duon Jerman och Barnes erbjudit en kraftfull, minimalistisk musik, fast förankrad i deras gemensamma dedikering till kreativa handlingar via lyssnandet. Jerman är en veteran inom den kreativa musikscenen i Denver och Seattle. Under senare åren har han grundligt undersökt de potentiella ljudkällorna i öknen Southwest där han bor och arbetar. Barne´s meritförteckning som slagverkare, ljudtekniker och curator är späckad med stjärn-samarbeten som inkluderar Tony Conrad, Sonic Youth, Ken Vandermark, Royal Trux, and Tower Recordings. De senaste åren har varit de mest produktiva för duon och inkluderat skivsläpp på Erstwhile, Confront, Astral Spirits, and Idea Intermedia.

https://www.youtube.com/watch?v=GDY0dOYTBtw