Ville & Isak

Torsdag 4 september, kl. 18:30
AntiKvanti, Hantverkaregatan 20, Malmö

Vilhelm Bromander och Isak Hedtjärn tillhör några av den nya unga svenska generationens mest aktiva och intressanta improvisationsmusiker. I det här intima formatet får ni höra och se hur instrumenten bas och klarinett kan låta var för sig eller i ett tätt sammantvinnat samspel, där kanske konventioner och tradition ställs på ända. I var sitt solo och i en avslutande duo får vi förhoppningsvis reda på om det verkligen är så att ett plus ett blir två

Vilhelm Bromander – kontrabas
Isak Hedtjärn – klarinett

Gratis inträde, men räkna med en slant att donera till musikerna!

https://soundcloud.com/vilhelm-bromander/sets/solobas
https://soundcloud.com/isakhedtjarn/sets/solo
http://vimeo.com/90978624