Farmer / Munthe

 

Konsert, 13:e April kl 20:00, PÅ BESÖK, Nobelvägen 73 B, 214 33 Malmö, Fritt inträde.
http://www.pabesok.se/

Patrick Farmer: närmar sig trummor utan trummor
Christian Munthe: akustisk gitarr

Patrick Farmer är en av de mest uppmärksammade och aktiva namnen i en ny generation experimentella och improviserande musiker från Storbritanien, vilka lika mycket bygger på rötterna från Derek Bailey och AMM som nyare rörelser inom ljudkonst, fältinspelningar, noise och improvisation från t.ex. Tyskland och Japan. Farmer arbetar även med visuella objekt och text och har samarbetat med bl.a. Dominick Lash, Pascal Nichols, och bildkonstnären Sarah Hughes, med vilken han nyligen gav ut The Cat from Cat Hill (Another Timbre, 2009). Med Matt Milton, David Thomas och Ryan jewell kom samma år Bear Ground (Creative Sources). Han driver även den gränsöverskridande och mycket aktiva nätlablen Compost and Height, som även publicerar bild, text och videokonst.

http://ideasattachedtoobjects.blogspot.com/
http://compostandheight.blogspot.com/

Christian Munthe, som varit aktiv inom Europeisk fri improviserad musik sedan 1980-talet utforskar de ljudliga möjligheter som erbjuds av den akustiska gitarren, t.ex. på Muntmunt (Blue Tower), The Backside Suite (Tyyfus), Blowing the Wind (*for*sake recordings) och 12 Songs (*for*sake recordings). Han har givit ut CDs eller framträtt tillsammans med t.ex. Mats Gustafsson, Christine Senaoui-Abdelnour, Günter Christmann, Nina de Heney, Paul Lovens, Roger Turner,  Raymond Strid, Phil Minton och andra. Med Dahl har han ett samarbete sedan 2005, vilket dokumenterats på CD:n ”Several Kinds of Ground” (Tyyfus, 2008). Han har även samarbetat med Farmer, varav ett litet exempel finns på CD:n ”Living Rooms” (*for*sake recordings, 2009).

http://www.myspace.com/christianmunthe
http://forsakerecordings.se