Küchen / Rowe / Wright

MARTIN KÜCHEN (SE)
KEITH ROWE (
UKFR)
SEYMOUR WRIGHT (
UK)

Torsdag 6 maj 2010, kl. 20:00
Skånes scen för live- och crossoverkonst
Bragegatan 15, Malmö.
Entré 50 kronor

Unikt framträdande av före detta AMM-medlemmen Keith Rowe som har gått i frontlinjen för utvecklingen inom den improviserade musiken i över 40 år. Han var en av de första att spela elektroniskt manipulerad table-topgitarr och än idag fortsätter han att utforska och expandera instrumentets möjligheter. Här spelar han tillsammans med två saxofonister. Båda distinkta röster i framkanten av dagens improvisationsscen.

Keith Rowe, table-top gitarr
Martin Küchen,  saxofon
Seymour Wright, saxofon


Med stöd av Malmö kulturnämnd