Kallelse till årsmöte i Frim/Syd 2010

Välkommen till Frim/Syds årsmöte tisdagen den 23 mars kl 19.00 på Nya Tröls, Karlskronaplan 1, Malmö

Dagordning:
–    val av mötesordförande
–    val av mötessekreterare
–    val av justeringsmän
–    fråga om mötets behöriga utlysande
–    styrelsesberättelse och ekonomisk redovisning
–    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
–    valberedningens förslag till styrelse
–    val av styrelse
–    val av valberedning
–    övriga frågor

Styrelsens ekonomiska redovisningen kommer att finnas tilgänglig vid mötet. Läs årsberättelse här!

Välkommen

Frim/Syds styrelse