3D Improvisation

Fredag 26 februari, 20:00
Skånes scen för live- och crossoverkonst
Bragegatan 15, Malmö
Gratis inträde

Flerdimensionellt möte mellan Vietnam och Danmark

3D Improvisation är en föreställning med interaktivitet i fokus. Interaktionen mellan olika konstformer, mellan improvisatörer och mellan de två musikerna, fotografen och publiken leder fram till ett gemensamt verk där fritt konstnärligt rum skapas. 3D Improvisation är ett Vietnamesiskt/danskt samarbete med Nguyen Thanh Thuy, Dang Hao och Jakob Riis. Tillsammans skapar de ett gemensamt nu; “The Three Dimensional Circle: sound-light-feeling.”

Nguyen Thanh Thuy (VN) – dan tranh
Dang Hao (VN) – live fotografi
Jakob Riis (DK) – laptop, real time processing

Nguyen Thanh Thuy är en av de mest prominenta dan tranh solister i Vietnam. Hon spelar både experimentell nutida musik och traditionell vietnamesisk musik, med huvudintresset inom improvisationen, som spelar en central roll även inom den traditionella vietnamesiska musiken.

Dang Hao är fotograf och bor och arbetar i Hanoi. Medlem av Hanoi Photographer Association samt arbetar för flera olika tidningar och tidskrifter.

Jakob Riis är dansk laptop musiker och bor och arbetar i Malmö. Har ett starkt fokus på improvisation, real time processing, noise och electro-akustisk musik.

Arr.: Frim/Syd, Ars Nova, Skånes scen för live- och crossoverkonst