Kallelse till årsmöte i Frimsyd 2009

Datum: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 17.30
Lokal: Tholin/Riis (porttelefon), Ystadsgatan 15, Malmö.

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsman
4. Fråga av mötets behöriga utlysande
5. Styrelseberättelse och ekonomi
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Valberedningens förslag till styrelse
8. Val av styrelse
9. Övriga frågor

Läs årsberättelse här!

Väl mött!
Styrelsen