Konsert inspelning

Mp3 filer med dokumentation av ”Ad hoc” konserten på Skånes Konstföreningen, 12 november 2008.

Anders Lindsjö, Peter Nilsson & Sture Ericson

Anders Lindsjö, Peter Nilsson & Sture Ericson

Fokus på den improviserade musiken i lokalområdet med: Sture Ericson, Peter Nilsson, Amit Sen, Peter Henning, Anders Lindsjö, James Brewster, Jakob Riis & Pär Thörn.

  1. Amit Sen + Pär Thörn I
  2. Amit Sen + Pär Thorn II
  3. Anders Lindsjö + Amit Sen + Peter Henning
  4. Sture Ericson + Anders Lindjö + Peter Nilsson
  5. James Brewster + Jakob Riis
  6. Sture Ericsson + James Brewster + Pär Thörn
  7. Peter Henning + Peter Nilsson + Jakob Riis